تیپ جالب خواننده عضو شورای شهر تهران + عکس

به گزارش سوکا عبدالحسین مختاباد عضو شورای شهر تهران است، پیش از او هم بوده اند هنرمندانی که وسوسه سیاست ورزی داشته اند، نمونه اش بهروز افخمی است که توانست به مجلش پرحاشیه مجلش ششم هم راه یابد. خبرگزاری ایلنا توانسته است قاب جالب توجهی از این خواننده موسیقی سنتی در شورای شهر تهران بگیرد.