هشدار به افراد قلیانی / یک پُک قلیان هم ریه را خراب می کند

به گزارش سوکا ، مطالعه محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کورنل نیویورک نشان می دهد قلیان کشیدن تفریحی هم به ریه ها آسیب می رساند. در این تحقیق، رونالد کریستال و همکارانش، تاثیرات کشیدن قلیان را با استفاده از پارامترهای کلینیکی و بیولوژیکی بر روی شرکت کنندگان ارزیابی کردند. داده ها نشان داد در مقایسه با افرادی …

چرا قلیان نکشیم؟

کارشناسان در تمام این مدت تلاش کرده‌اند درباره مضرات این ماده دخانی به مصرف‌کنندگان قلیان هشدار بدهند، اما ظاهرا کارساز نیست و هر روز هم بر تعداد مصرف‌کنندگان آن افزوده می شود. از همه بدتر این که نه‌تنها مصرف قلیان میان دختران و نوجوانان حسابی رواج پیدا کرده، بلکه متاسفانه بچه‌ها بدون هیچ مشکلی با …