روش های غلبه بر ترس در هنگام صحبت کردن درجمع

روش های غلبه بر ترس در هنگام صحبت کردن درجمع در هر کاری لازم است که با عده دیگری از مردم در ارتباط باشیم؛ افرادی که باید ما را لایق، توانا و قابل اعتماد تشخیص دهند. امروزه صحبت کردن یکی از کلیدهای قدرتمند موفقیت است؛ این در حالی است که هنوز هم بسیاری از مردم، …

آداب صحبت کردن با تلفن را بیاموزیم

آداب صحبت کردن با تلفن را بیاموزیم تلفن های همراه را مقصر ندانید. بی خبر بودن ما از آداب مکالمه تلفنی، گاهی استفاده از تکنولوژی را برایمان دشوار می کند. از انتخاب یک ترانه شیش و هشت برای زنگ تلفن بگیرید تا مزاحمت کسانی که شما را برای یک موضوع بیهوده از خواب بیدار می …