شوماخر به زیر ۴۵ کیلو رسید

بیش از دو سال از حادثه غم انگیزی که در آن مایکل شوماخر حین اسکی بازی در کوه های آلپ دچار حادثه شد و به کما رفت می گذرد. در این دو سال شوماخر در کما بود و حتی پس از اینکه به هوش آمد پیشرفت چندانی در درمان خود نشان نداد. اکنون که هزینه …