موزه آثار تاریخی شوش + عکس

تصاویر زیر مربوط به موزه آثار مکشوفه این شهر می باشد. (تسنیم)