بیوگرافی شناگر زن ایرانی در تیم آمریکا

بیوگرافی شناگر زن ایرانی در تیم آمریکا   لیلا وزیری در مورد هویت شخصی و زندگی خانوادگی خود می گوید: مادرم اصلیت آلمانی دارد و پدرم ایرانی است. پس من پنجاه-پنجاه هستم. این قطعا ترکیب دلپذیریست. پدرم در ایران به دنیا آمده و همان جا بزرگ شده. من یک برادر بزرگتر هم دارم و احساس …