شعرهای نیما یوشیج « ری را » «گل زودرس» و …

شعرهای نیما یوشیج « ری را » «گل زودرس» و … در ادامه شعرهای زیبای «ری را»، «شب است»، «گل زودرس»، «از : قصه رنگ پریده ، خون سرد» از نیما یوشیج پدر شعر نو ایران را بخوانید. «ری را» « ری را»…صدا می آید امشب از پشت « کاچ» که بند آب برق سیاه …

اشعار زیبا از فرخی سیستانی

اشعار زیبا از فرخی سیستانی     چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا چو گردان گردباد تندگردی تیره اندروا چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا ببارید و ز هم بگسست و گردان گشت بر گردون تو گفتی موی سنجابست …

اشعار عاشقانه سهراب سپهری

اشعار عاشقانه سهراب سپهری     دروگران پگاه پنجره را به پهنای جهان می گشایم: جاده تهی است. درخت گرانبار شب است. نمی لرزد ، آب از رفتن خسته است : تو نیستی ، نوسان نیست تو نیستی ، و تپیدن گردابی است تو نیستی ، و غریو رودها گویا نیست ، و دره ها …

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای نیما یوشیج  گل نازدار سود گرت هست گرانی مکن خیره سری با دل و جانی مکن آن گل صحرا به غمزه شکفت صورت خود در بن خاری نهفت صبح همی باخت به مهرش نظر ابر همی ریخت به پایش گهر باد ندانسته همی با شتاب ناله زدی تا که براید ز خواب شیفته …