اشعار زیبای جامی

اشعار زیبای جامی      لله الحمد قبل کل کلام به صفات الجلال و الاکرام هر چه مفهوم عقل و ادراک است ساحت قدس او از آن پاک است به هوا و هوس در او نرسی تا ز لا نگذری به هو نرسی ای همه قدسیان قدوسی گرد کوی تو در زمین بوسی! پرتو روی …

شعر درباره وطن

شعر درباره وطن

شعر درباره وطن   ای وطن ای مادر تاریخ ساز ای مرا بر خاک تو روی نیاز     ای کویر تو بهشت جان من عشق جاویدان من ایران من     ای ز تو هستی گرفته ریشه ام نیست جز اندیشه ات اندیشه ام     آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن     …