نکته های مهم برای شاد زیستن و افزایش بهره وری

نکته های مهم برای شاد زیستن و افزایش بهره وری مطمئناً شادی و لذت بیشتر در زندگی، آرزوی همه افراد است. اما آیا کتابی وجود دارد که بتواند راهنمای جامعی برای همه ما باشد؟ مطمئناً نه. این مطلب نیز تنها لیستی از نکاتی است که می تواند به بسیاری از مردم در زندگی کمک کند. …

صد راز شاد زیستن

صد راز شاد زیستن فرض می‌کنیم که همهٔ مردم، چه شاد و چه غمگین، از روز اول همانگونه متولد شده‌اند. اما هر دو گروه مذکور، کارهائی می‌کنند که این حالت‌هایشان را تقویت می‌نماید. افراد شاد و خوشبخت، کارهائی می‌کنند که شاد بمانند و افراد غمگین نیز کارهائی که آنان را غمگین می‌سازد، دنبال می‌کنند… فرض …