خشم ستاره های فوتبال ایران از سیدجواد هاشمی / دایی: او در حدی نیست که درباره نکونام حرف بزند

به گزارش سوکا ، سید جواد هاشمی این نامه را خطاب به جواد نکونام نوشته بود و با لحنی توهین آمیز از او بابت “پراندن” اسپانسر تیم هنرمندان انتقاد کرده بود. انتقاد او البته تا حدودی لحن تحقیر داشت. جایی که نکونام را “نکو چی چی” خطاب کرد و نشناختن او از سوی بازیکنان تیم ستاره …