ایفای نقش «اسدالله علم» به نام من و پدرم سند خورده است

سپند امیر سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گو با میزان، در خصوص ایفای نقش اسدالله علم در سریال معمای شاه گفت: من یک بار نقش علم را حدود ۱۵ سال پیش برای محمدرضا ورزی در یکی از پروژهایش ایفا کرده بودم و باید بگویم که ایفای نقش علم به عبارتی در پروژه …