سومالی هم روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد

دولت سومالی اعلام کرد در اعتراض به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران، روابط خود را با تهران قطع می‌کند. پیشتر کشورهایی همچون سودان، جیبوتی و بحرین نیز به پیروی از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با تهران نیز قطع کرده بودند.