نگران بازی در دو سریال همزمان هستم

به نقل از مهر، سودابه بیضایی بازیگر سریال در حال پخش «آمین» که از شبکه یک روی آنتن می رود درباره نحوه پیوستنش به این پروژه گفت: من پیش از این با منوچهر هادی در تله فیلم «اشتباه محض» همکاری کرده بودم و بر همین اساس از من برای بازی در مجموعه «آمین» دعوت شد …