چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا هستند؟

امیرحسین فقیهی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه سنگ کیسه صفرا بیشتر از کلسترول ساخته می‌شود و برخی از مواقع نیز از رنگدانه‌های صفراوی نیز به وجود می‌آید، اظهار کرد: سنگ‌های صفرا در افراد از جنس‌های مختلف و بیشتر از کلسترول ساخته می‌شود و ممکن است برخی از مواقع از ترکیب …