سریال «قاعده بازی» در معاونت برون مرزی

«حسین تراب‌نژاد» نویسنده این سریال گفت:‌ به تازگی مشغول نگارش سریالی به نام «قاعده بازی» هستم که قرار است در معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما ساخته شود. وی درباره مضمون این سریال نیز بیان داشت:‌ موضوع اصلی «قاعده بازی» پیرامون شهرت و عوارض ناشی از آن و پشت پرده بازیگری است. این نویسنده افزود: تاکنون …