جملات دکتر شریعتی درباره امام حسین (ع)

جملات دکتر شریعتی درباره امام حسین (ع) جملات کوتاه شریعتی درباره امام حسین (ع) در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می‌کنند اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد٬می‌گریند….. دکتر علی شریعتی —————————————– آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند…… دکتر علی …

جملات و نوشته های دکتر علی شریعتی

جملات و نوشته های دکتر علی شریعتی   زیباترین و کم یاب ترین سخنان تاریخ نوشته های دکتر علی شریعتی اگر دروغ رنگ داشت؛ هر روز شاید، ده ها رنگین کمان، در دهان ما نطفه می بست، و بیرنگی، کمیاب ترین چیزها بود. اگر شکستن قلب و غرور، صدا داشت؛ عاشقان، سکوت شب را ویران …