چرایی قهر زیبا بروفه با سینما

او در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این سال‌ها با سینما بیگانه بوده‌ام، نه سینما رفته‌ام و نه جشنواره. دلیل آن هم واضح است. بسیاری از بازیگران همدوره من با پیشنهادات خوب بسیار کمی روبه‌رو شدند. پس به شخصه با فضای سینما قهر کرده‌ام و از آن دلخورم، به این خاطر جوابی …