آثار و اکتشافات زکریا رازی

آثار و اکتشافات زکریا رازی ابوبکر محمد بن زکریایرازی فیلسوف وعالم طبیعی و شیمی دان وپزشک بزرگ ایران عالم اسلامی و ملقب به جالینوس المسلمین از مفاخر و مشاهیر جهان ویکی از نوابع روزگار قدیم است کشف های بسیار به رازی نسبت داده می شود از جمله: * رازی کاشف الکل است. * از تأثیر محیط قلیایی …

زندگی محمد بن زکریا رازی و کشف الکل

زندگی محمد بن زکریا رازی کاشف الکل ابوبکر محمد بن زکریایرازی فیلسوف وعالم طبیعی و شیمی دان وپزشک بزرگ ایران عالم اسلامی و ملقب به جالینوس المسلمین از مفاخر و مشاهیر جهان ویکی از نوابع روزگار قدیم است وی در شعبان ۲۵۱ هـ ق مطابق ۲۷ اوت ۸۶۵ میلادی در شهر ری به دنیا آمد رازی …