عکسهای مدل بستن شال به دور گردن

عکسهای مدل بستن شال به دور گردن   ۱٫ پیچ معمولی شال را از وسط تا کنید و یک حلقه درست کنید. آن را به دور گردنتان بپیچید و یک سر شال را از حلقه رد کنید و سر دیگری را به حالت حصیری از بالای اولی رد کنید. ۲. پروانه ای شال را از یک …