اس ام اس دوست داشتن شمردن نمیخواهد

اس ام اس دوست داشتن شمردن نمیخواهد پنجره باز میشود نسیمی توی اتاق می وزد گل های پیراهنم شکفته میشوند چین های دامنم شاید نسبتی با چین های پیشانیت دارند حالا دیگر هیچ اینه ای صورتم را به جا نمی اورد خواب هایم به تلخی قهوه ای است که ارام سر می کشی **** می …

ثروت بـهـتـر اسـت یـا عشق

عشق چهار حرف دارد!

عشق چهار حرف دارد! احترام متقابل، صمیمیت، تعهد و قدردانی اجزای تشکیل‌دهنده عشق هستند که در ادامه به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد. عشق چهار حرف دارد! ۱) احترام متقابل: احترام متقابل شامل حفظ حقوق انسانی دو طرف است؛ یعنی در رابطه امنیت جانی و فیزیکی، جنسی و عاطفی هر دو طرف حفظ می‌شود. بخش …