درگوشی با نامزدها

با مدیریت آشنایی و زیرکی و تدبر بسیار، براحتی می‌توان نکات مهمی از خصوصیات اخلاقی، شخصیت، رفتار و اندیشه، سبک زندگی، نوع و چگونگی ارتباطات، خانواده و دوستان، تفریحات و علاقه‌مندی‌ها و… فرد منتخب را به دست آورد، این در حالی است که بسیاری از جوانان با تصور نادرست از دوران نامزدی، آن را با …

عاشقانه های جنسی در دوران نامزدی

برای اغلب افراد که در دوران نامزدی به سر می برند، یک سوال جدی مطرح است:چقدر اجازه داریم به هم نزدیک شویم؟در این دوران باید مثل زن و شوهرها رفتار کنیم یا مثل دوست یا غریبه؟ حد و مرز نگه داشتن در دوره نامزدی کار خیلی سختی است. از یک طرف علاقه شدید و میل …