دنی آلوز، کاپیتان جدید تیم ملی فوتبال برزیل شد

به گزارش سوکا ، همیشه این فشار بر روی نیمار وجود داشت که کاپیتان خوبی برای تیم ملی فوتبال کشورش نیست. این فشارها باعث شد تا او در نهایت از کاپیتانی تیم ملی کشورش انصراف بدهد تا سرمربی برزیل یعنی تیته دنی آلوز را به عنوان کاپیتان جدید معرفی کند. به این ترتیب در بازی بامداد …