مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه به شبکه یک می آید

چند سالی است که حال خراب دریاچه ارومیه برای همگان محرز شده و حتی از سال گذشته و با تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، اقدامات جدی برای احیای آن کلید خورده است، اما در نهایت تمام هشداری که طی سال‌های اخیر در این زمینه داده شد نگرانی بابت شدت یافتن گرد و غبار نمک …