درمان‌هایی موثر برای «رماتیسم مفصلی»

امروزه درمان‌های متفاوتی برای این بیماری مزمن وجود دارد. ابتدایی‌ترین درمانی که برای رماتیسم مفصلی در نظر گرفته می‌شود، بیوتراپی یا «زیست‌درمانی» است. در سال‌های اخیر، درمان رماتیسم مفصلی به میزان قابل توجهی پیشرفت کرده است، اما این بیماری خود ایمنی قابلیت تغییر تدریجی را داشته و از این رو تلاش‌های محققان برای یافتن روش‌های …