سفر کم هزینه

شگرد های سفر کم هزینه برخی کم کردن هزینه‌های سفر را با سفرهای ارزان قیمت که سبب آزردگی‌های فراوان می‌شود، اشتباه می‌گیرند. نیازی نیست به قیمت از بین رفتن راحتی و آسایش خود و خانواده‌تان ارزان‌تر سفر کنید. کافی است با به کار بردن تعدادی راهکار ساده هم ارزان‌تر سفر کنید و هم در آسایش …

آموزش زنده ماندن در سقوط هواپیما !!!!

زنده ماندن در سقوط حوادث هوایی در همه دنیا اتفاق می افتد و کابوس مسافرانی است که با هواپیما سفر می کنند. اما در همین وضعیت هم می توان به نجات پیدا کردن و زنده ماندن امیدوار بود. سقوط هواپیما به‌ندرت اتفاق می‌افتد که هواپیمایی در میان هوا چند تکه شود. اگر چنین شود تنها …