تشکر عمو پورنگ از یک شاعر + عکس

داریوش فرضیایی مجری برنامه های کودک در اینستاگرام شخصی خود اینگونه نوشت: چهارده سال پیش وقتی مسابقه زنده تلفنی «عمو پورنگ» راه افتاد؛ یادم میاد با مهربانی و گشاده رویی از من استقبال کردی نه موهایت اینچنین سفید بود نه صورتت اینگونه خسته اما هر چه هست می دانم خیلی زحمت کشیدی و تلاش کردی …