دارالفنون مرمت می شود

ابوطالب حافظی امروز شنبه در مراسم افتتاح خانه امیر کبیر در مدرسه دارالفنون اظهار داشت: راهبرد وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه شورای معاونان این وزارتخانه این است که کار مرمت و بازسازی مدرسه دارالفنون تا شهریور سال ۹۵ به پایان برسد. وی افزود: شهرداری تهران برای پرداخت یک میلیارد تومان از منابع خود …