آموزش خط میخی به دانش آموزان دزفولی

«یعقوب زلقی» سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول امروز یکشنبه گفت: آموزش خط میخی به دانش آموزان در راستای اجرای طرح ملی میراث بان در مدارس دزفول با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان اجرا شده است. وی افزود: تاکنون دانش آموزان شش مدرسه آموزش میخی را فراگرفته به طوری که …