خساست یکی از عوامل ابتلا به ام اس

خساست یکی از عوامل ابتلا به ام اس

خساست یکی از عوامل ابتلا به ام اس  از هر ۲۰۰۰ نفر، یک نفر به ام اس مبتلاست اولویت ها در زندگی تعیین کننده بی توجهی یا اهمیت نشان دادن ما به سلامتی است با ۳۰۰هزار تومان از عدم ابتلا به ام.اس و سلامتی خود مطمئن شوید بیماران مبتلا به ام.اس تنها ۱۰درصد هزینه های …

وصیت یک خسیس به زنش

وصیت یک خسیس به زنش روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و داریی زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: من می خواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم .او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را به همراهش در تابوت …