حق زرینی بود انتخاب شود

پائولو در کشورهایی مثل آلمان و آمریکا سابقه کاربا تیم‌های ملی داشت و مردی کارکشته بود که در زمان گائیج وولاسکو هم به ایران فراخوانده شد. از آن زمان چند نفر از ایرانیان که کارت مربیگری بین‌المللی داشتند به حرفه آنالیزوری روی آوردند. علیرضا معمری و ابراهیم آبارشی از جمله این مربیان بودند؛ اما از …