رامین رضائیان برگشت ؛ حسین ماهینی قربانی می شود؟!

به گزارش سوکا ، پس از آن انتقال جنجالی به ریزه اسپور و پس از آن بازگشت پر سر و صدا به ایران حالا رامین رضائیان که مدت ها سرگردان بود می تواند دوباره برای پرسپولیس به میدان برود. او خیلی خوش شانس است. فوتبال او می توانست با آن انتقال عجیب و غریب به ریزه …