جملات عاشقانه و زیبا ۹۲

جملات عاشقانه و زیبا ۹۲   به ماه تولدم رسیده ام و تو هنوز نیامدی شاید منتظری به ماه مرگم برسم و بیایی *** آرزوهایم هوایی شده اند مدام بر باد می روند! *** می گی بی خیـــــــالت شَم ؟ خُوب لَعنَتـــــــی … تُـــو بی خیــــــــالِ اون شُو ! *** بــــآور کن تــوقعِ زیآدی نـــیست …

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ     َهمسر خویش را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد . عشقی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ارزشی ندارد عشق باید توان پرتاب انسان به سوی هدفهای راستین را داشته باشد . روان ، همواره …