جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا و خواندنی * جملات زیبا و خواندنی There are moments in life when you miss someone So much that you just want to pick them from Your dreams and hug them for real گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید …

گلچینی از سخنان بزرگان دنیا

گلچینی از سخنان بزرگان دنیا  ابن سینا: من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد !لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر    شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. ((نارسیس)) مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و …