از بازگشت کاپیتان تا شفاف بازی!

به گزارش سوکا ؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز پنجشنبه ۷ مرداد به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

دایی از طلب سه میلیارد تومانی اش گذشت؟! (عکس)

به گزارش سوکا ، خبرورزشی تنها روزنامه های است که مراسم برترین های لیگ پانزدهم را بر روی جلد برده است اما خبر مهم تر این است که علی دایی از طلب سه میلیاردی خود از پرسپولیس به خاطر هواداران گذشته است: