نکاتی خواندنی درباره تکرر ادرار

نکاتی خواندنی درباره تکرر ادرار   تکرر ادرار به معنای کم‌شدن فاصله طبیعی بین هر احساس دفع ادرار است. این مشکل، بویژه در شب، آزاردهنده است و باعث بیدار‌شدن پیاپی برای تخلیه ادرار می‌شود، اما چرا این مشکل بوجود می‌آید؟ مثانه دو دلیل اصلی برای ایجاد ادرارهای مکرر وجود دارد: کم شدن ظرفیت مثانه و …

۲۰ راه درمان شب ادراری کودک

۲۰ راه درمان شب ادراری کودک شب ادراری کودکان دلایل گوناگونی دارد که برخی از آن ها جنبه جسمی و برخی دیگر جنبه روحی و روانی دارند. در اغلب موارد کودک با هر دو مسئله درگیر است. شب ادراری کودک بعضی عوامل از جمله کمبود هورمون آنتی‌دیورتیک یا کاهش ظرفیت مثانه، عفونت‌های ادراری، عوامل روانی …