چرا توکیو معروف به شهر غذا است؟

به گزارش سوکا به نقل از مهر، «توکیو شهر غذا و رنگ است» با این تصاویر گشتی می زنیم در این دنیای خوشمزه تا با علت این عنوان آشنا شویم. هتل اورینتال در ژاپن به تنهایی سه رستوران در خود دارد که هر کدام از آن ها توسط سرآشپزهای حرفه ای که در فرانسه درس …