تومور مغزی در کمین افراد چاق است

متخصصان اظهار داشتند مطالعه آنان که بر اساس تجزیه و تحلیل روی ۱۳ تحقیق دیگر و با حضور ۶۰۰۰ فرد مبتلا به تومور مغزی انجام شده، تایید نمی‌کند چاقی موجب تومور مغزی می‌شود اما رابطه حائز اهمیتی را بین افزایش خطر ابتلا به تومور مغزی و شاخص توده بدنی پیدا کردند. در این بررسی آمده …