تنیس روی میز چشم‌انتظار حرکتی تازه

تنیس روی میز در دوران اداره سرپرستی احمد سعادتمند از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه خود در وزارت ورزش و جوانان تاکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد آن را دریافت کرده‌است و از ۶۰۰ میلیون بودجه کمیته ملی المپیک نیز حدود ۴۸۰ میلیون باقی مانده است. این در شرایطی است که تاکنون سه تیم …