تست خودشناسی: کودک درون شما سالم است یا بیمار؟!

کودک درون دیگر چه جور آدمی است؟! احتمالاً تا به حال از زبان روان‌شناسان شنیده‌اید یا در مجلات روان‌شناسی خوانده‌اید که اگر به نیازهای اصلی یک کودک، در دوران کودکی‌اش پاسخ مناسبی داده نشود، او در همان مرحله از رشد فکری باز خواهد ماند یا حداقل با موانع بیشتری برای رسیدن به موفقیت نسبت به …

تست روان‌شناسی: سنجش میزان سطحی‌نگری و ژرف‌اندیشی

برای اینکه بدانید چقدر سطحی‌نگر هستید نه لازم است به معیار‌هایتان برای انتخاب همسر رجوع کنید و نه به معیارهای خرید آپارتمان. زیرا ممکن است تا این لحظه هیچ کدام را هم تجربه نکرده باشید! پس بهتر است به سوالات آزمونی پاسخ دهید که با روان‌سنجی می‌توان دریافت آدمی سطحی‌نگرید یا خیر: نحوه محاسبه امتیاز …

تست روان‌شناسی: سنجش میزان «رضایت از زندگی مشترک»

پرسشنامه رضایت از زندگی مشترک انریچ، نخستین بار به ابتکار اولسون، فورنیر، و درانکمن در سال ۱۹۸۹ طراحی شده و نام آن از حروف انگلیسی ابتدای کلمات «پربارسازی و تقویت رابطه ارتباط و خشنودی» گرفته شده است. این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه‌های پنهان مشکل‌آفرین یا شناسایی زمینه قوت و پربارسازی رابطه همسری به کار می‌رود …

تست خودشناسی بسیار قوی

تست خودشناسی بسیار قوی خودشناسی همان ادراک از خویشتن است ؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است که دارد. ویژگی‌های شخصیتی که در این مقیاس بررسی می‌شود مفهومی از خود را ارائه می‌دهند. این مقیاس پنج جنبه از ویژگی‌ها را بررسی و اندازه گیری می‌کند که عبارت است از: تست …

بچه چندم هستید

بچه چندم هستید

بچه چندم هستید   اینکه شما اولین نوردیده خانواده باشید یا اینکه بعد از خواهر و برادران‌تان به دنیا بیایید تا حدودی می‌تواند سرنوشت عاطفی‌تان را هم تعیین کند.   از ژنی که به ارث می‌برید گرفته تا تحصیلات پدر و مادرتان، همه و همه می‌تواند روح و روان شما را زیر و رو کند …