تست خودشناسی: کودک درون شما سالم است یا بیمار؟!

کودک درون دیگر چه جور آدمی است؟! احتمالاً تا به حال از زبان روان‌شناسان شنیده‌اید یا در مجلات روان‌شناسی خوانده‌اید که اگر به نیازهای اصلی یک کودک، در دوران کودکی‌اش پاسخ مناسبی داده نشود، او در همان مرحله از رشد فکری باز خواهد ماند یا حداقل با موانع بیشتری برای رسیدن به موفقیت نسبت به …

تست روان‌شناسی: سنجش میزان «رضایت از زندگی مشترک»

پرسشنامه رضایت از زندگی مشترک انریچ، نخستین بار به ابتکار اولسون، فورنیر، و درانکمن در سال ۱۹۸۹ طراحی شده و نام آن از حروف انگلیسی ابتدای کلمات «پربارسازی و تقویت رابطه ارتباط و خشنودی» گرفته شده است. این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه‌های پنهان مشکل‌آفرین یا شناسایی زمینه قوت و پربارسازی رابطه همسری به کار می‌رود …

تست خودشناسی بسیار قوی

تست خودشناسی بسیار قوی خودشناسی همان ادراک از خویشتن است ؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است که دارد. ویژگی‌های شخصیتی که در این مقیاس بررسی می‌شود مفهومی از خود را ارائه می‌دهند. این مقیاس پنج جنبه از ویژگی‌ها را بررسی و اندازه گیری می‌کند که عبارت است از: تست …

شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد

 شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد   تست روانشناسی – روان شناسان شخصیتی اعتقاد دارند که شماره تولد، شما را از آن شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد – تست روانشناسی چیزی که می خواهید باشید دور نمی کند، بلکه مانند رنگی است که نوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است. به مثال …