چطور عادت‌های خوب را در فرزندان‌مان نهادینه کنیم

به گزارش سوکا ، نخستین بار که کودک بدقلقی می‌کند باید چه رفتاری داشته باشیم؟ مثلا زمانی که از دست پدر و مادر غذا نمی‌خورد و می‌خواهد خودش قاشق را دستش بگیرد، جیغ و داد راه می‌اندازد و آخر هم تمام غذا را می‌ریزد روی زمین، یا زمانی که اصرار می‌کند کفش‌هایش را خودش بپوشد و …