دنیای بازیگری و داستان تجاوز به دختر تهرانی !

دنیای بازیگری و داستان تجاوز به دختر تهرانی ! دختری که سال‌های پیش مورد سوء استفاده قرار گرفته بود، ماجرا تلخ زندگیش را برای اینکه سرمشقی باشد برای سایر جوانان شرح داد. گوشه‌ای از اتاق کز کرده بود و گاهی عین خل‌ها مادرزاد، بی‌خودی می‌خندید و دوباره چهره‌اش در هم فرو می‌رفت و گریه می‌کرد فکرش …

تجاوز به دختر تهرانی در سالن بازیگری

تجاوز به دختر تهرانی در سالن بازیگری تجاوز به دختر تهرانی در سالن بازیگری دختری که سال‌های پیش مورد سوء استفاده قرار گرفته بود، ماجرا تلخ زندگیش را برای اینکه سرمشقی باشد برای سایر جوانان شرح داد. به گزارش بروزترین ها به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ گوشه‌ای از اتاق کز کرده بود و گاهی عین …