خبر خوب برای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

به گزارش سوکا ، هرچند اسکیزوفرنی با کاهش میزان بافت مغز شناخته می شود اما شواهد جدید نشان می دهد که در مواردی افزایش بافت و ظرفیت در برخی مناطق مغز اتفاق می افتد. این تحقیق در نشریه آنلاین «سایکولوژی مدیسین» منتشر شده است. کارشناسان در این پروژه ۹۸ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی را مطالعه کرده …