بهبود حال عمومی بهنام صفوی

میلاد لطیفی گفت: از زمان بستری شدن بهنام صفوی، کادر پزشکی بیمارستان آزمایشات لازم را به عمل آورده و اکنون منتظر پاسخ آن هستیم. وی افزود: بنابر اعلام پزشکان معالج هم اکنون جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و اینگونه تغییرات در بیماران طبیعی است. مدیر برنامه بهنام صفوی ادامه داد: با مجموعه اقدامات صورت گرفته …