کلیه‌های بازیکنان نزدیک بود از دست پروین از کار بیفتد!

به گزارش سوکا ورزشی ، بهروز رهبری فرد یکی از پیشکسوتان پرسپولیس یکی از کسانی است که هر چند وقت یکبار خاطراتی جالب از زمان مربی گری پروین در پرسپولیس تعریف می کند. با هم یکی از این خاطرات جالب را مرور می کنیم : «اون وقتها علی آقا هم مربی بود هم بدنساز تیم. …