زیباترین شغل دنیا

زیباترین شغل دنیا واقعا صرف نظر از درآمد یک شغل برخی از شغل ها بسیار زیبا و قشنگ هستند و باعث طراوات و شادابی در انسان می شود. مانند این خانم که به صورت سیار یک گلفروشی بسیار زیبا دارد. شاید در انتخاب شغل درآمد آن بسیار مهم باشد اما اگر میخواهید در کارتان موفق …

شادترین شغلهای دنیا کدامند ؟

شادترین شغلهای دنیا کدامند ؟   براساس نظرسنجی که موسسه ملی تحقیقات دانشگاه شیکاگو انجام داده است، این شغل‌ها در ردیف شادترین شغل‌های دنیا قرار گرفته اند: آتش نشان: ۸۰‌درصد از آتش نشان‌ها از کار خود به‌شدت راضی هستند، چراکه شغل آنها همواره کمک کردن به دیگران و در بسیاری از مواقع نجات جان دیگران از …