سخنان روحانی در مورد برخورد گشت ارشاد

سخنان روحانی در مورد برخورد گشت ارشاد رییس جمهور پس از شروع دوباره برخورد های گشت ارشاد با مظاهر بدپوششی و بدحجابی، از پلیس خواست در برخورد با این موضوع افراط و تفریط نکند.  از سه هفته پیش نیروی انتظامی در برخی میادین و مراکز خرید و مشخصا برج میلاد، برخورد با بدپوششی و بدحجابی را …

برخورد با بد حجابی در تهران

برخورد با بد حجابی در تهران   مشاهدات از سطح شهر تهران حاکیست حضور گشت های ارشاد در پایتخت طی روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با بدپوششان تشدید شده است. حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. …