یادداشت فاطمه گودرزی برای ایرج قادری: باور نبودنش برایم سخت است

هروقت به مناسبتی از ایرج قادری یاد می‌کنم یا جایی صحبت از همکاری با او می‌شود، برایم سخت است که باور کنم او دیگر در بین ما نیست. از فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» خاطرات خوبی دارم. در ابتدای همکاری این نگرانی وجود داشت که این فیلم، فیلم خوبی می‌شود یا خیر، بخصوص که آن زمان …