اوسین بولت پس از هشت سال شکست خورد

اوسین بولت دونده جامائیکایی طی ۸ سال گذشته در ماده ۱۰۰×۴ متر کاملا بدون رقیب بوده و در هر رقابت بین المللی که شرکت می کرد به مقام اولی دست می بافت اما سریعترین مرد جهان در مسابقات گیسبون مک کوک ریلیز کشور انگلیس برای اولین مرتبه طی هشت سال گذشته طعم شکست را تجربه …