مادر قهرمان

این دونده ۲۹ ساله، فقط ۱۳ ماه بعد از به دنیا آوردن اولین فرزندش، توانسته بود بار دیگر قهرمان جهان شود و این دستاورد، در حالی که بسیاری حتی حضور او در رقابت‌های جهانی پکن را غیرممکن می‌دانستند، بزرگ‌تر از آن بود که نادیده گرفته شود. انیس هیل که در رشته هفتگانه، قهرمان المپیک و …